Tesla B58              

V.č. 420515
Rok výroby: 1971-1973
počet stop: 4
Rychlosti: 4,76 a 9,53 cm/s
Druh provozu: Mono
kmitočtový rozsah: 50 - 14000 Hz
Maximální průmer cívek: 18
Provoz ve svislé poloze: Ne
Hmotnost: 6 kg
Hudební výkon: 3W


Tesla B58 je magnetofon umožňující záznam pořadů z mikrofonu, gramofonu a rozhlasového přijímače na cívkách až do průměru 18 cm. Záznam je čtvrtstopý, monofonní o dvou rychlostech posuvu pásku, 9,5 cm/sec a 4,75 cm/sec. Magnetofon je vybaven vypínatelným obvodem pro automatickou regulaci záznamové úrovně. Přístroj je opatřen jedním ovládacím knoflíkem pro posuv vpřed a rychloposuvy, tlačítkem záznam, automatický záznam a tlačítkem krátkodobého zastavení. Knoflík volby rychlostí je současně síňovým vypínačem. Indikátor záznamové úrovně je ručkový. Pro snazší vyhledání místa záznamu na pásku je magnetofon vybaven čtyřmístným počítadlem s tlačítkem pro vynulování. Volba stop je provedena kolébkovým přepínačem, s funkcemi stopa A, stopa B a A + B (paralelně).
Zapojeni elektrické části je provedeno technologií plošných spojů. Pouze napájecí části jsou provedeny klasickým způsobem. Elektrické díly jsou umístěny na jedné desce plošných spojů, na níž jsou také umístěny přepínací lišty pro přepnutí zesilovače bud jako snímacího nebo záznamového. Pro přepínání korekcí pro různé rychlosti je přepínací lišta také na desce plošných spojů, kterou lze při případných opravách vyklopit z magnetofonu k usnadnění opravy.
Všechny mechanické a elektrické díly jsou upevněny na kovovém rámu-odlitku. Toto provedeni zajišťuje velkou pevnost, dlouhodobou stabilitu a vylučuje jakékoliv deformace. Veškeré mechanické díly jsou k základnímu rámu přišroubovány.

Tento kousek je poměrně zachovalý. Bylo nutné rozhýbat zatuhlou mechaniku, a ošetřit všechny nešvary. Mechanika ale od typu B5 ušla kus cesty a nyní je poměrně použitelná. Zase zmíním rozebírání skříně a ty nepovedené packy, které zůstaly až do magnetofonu B730. To se soudruhům nepovedlo. ..