Tesla B57 - ANP237               

V.č.
Rok výroby: 1973-1981
počet stop: 4
Rychlosti: 9,53 cm/s
Druh provozu: Mono
kmitočtový rozsah: 50-12000Hz
Maximální průmer cívek: 18cm
Provoz ve svislé poloze: Ne
Hmotnost: 12Kg

Jednorychlostní čtvrtstopý magnetofon Tesla B57 je určen především pro školní výuku. Je osazen tranzistory o vybaven čtyřmístným počitadlem, pohotovostním stop-tlačítkem, automatickou regulací úrovně záznamu, samočinným zastavováním při ukončeni pásku (s použitím pásku opatřeného na koncích kovovými fóliemi). Má přípojky pro všechny druhy záznamu (mikrofon, rozhlasový přijímač, gramofon), dále pro přídavný reproduktor, sluchátko, dálkové ovládání a diaprojektor. Mimoto je magnetofon vybaven zámkem pro zajištění modelového záznamu před znehodnocením a zařízením (synchronizótorem) k ovládání výměny obrázků v diaprojektoru.
Magnetofon může být použit jako výukové zařízení buď pro přednášky s projekcí obrazových příloh z připojeného diaprojektoru nebo pro zkoušení účastníků s nahráváním odpovědí. Pro přednášky s obrazovým doprovodem je nutno použit pásku se zaznamenanými synchronizačními impulzy na souběžné stopě.

Další vlastnosti a vybavení:

- stolní cívkové provedení s napájením ze sítě
- rychlé převíjení pásku oběma směry
- dálkové ovládáni pracovního posuvu pásku ("start-stop")
- délkové zastavení rychlého převíjení
- samočinné zastavování posuvu na konci pásku,zastavováni pracuje i při převíjení
- příposlech zaznamenávaného programu (pomoci reproduktoru nebo sluchátek)
- zabudovaný kontrolní reproduktor
- zabudovaný vypínatelný synchronizátor pro ovládáni diaprojektoru pomocí impulsů 1 kHz ( 4 kHz)
- tlačítka pro ruční řízení diaprojektoru