Tesla B5 - ANP

V.č.408534
Rok výroby: 1969-1970
počet stop: 4
Rychlosti: 4,76 a 9,53 cm/s
Druh provozu: Mono
kmitočtový rozsah: 50 - 14000 Hz
Maximální průmer cívek: 18 cm
Provoz ve svislé poloze: Ne
Hmotnost: 6.5 kg
Hudební výkon: 2W

Magnetofon Tesla B5 je tranzistorový síťový monofonní čtyřstopý přístroj, který měl nahradit zastarávající řadu B4. Začal se prodávat splečně se stávající řadou magnetofonů B4, nad kterou měl jasnou výhodu v ceně, za kterou si ji mohly koupit širší masy obyvatel. Dle mého názoru byl magnetofon B5 krok zpět, a jeho poruchovost nemohla vyvážit ani cena. Pozdější modely řady B5 již byly modifikovány a mechanika upravena, kyvná konstrukce uložení motoru byla nahrazena jednodušší, a přetrvala tak až k typu B101. Po elektronické části je výborný vzhledem k jednoduché elektronice a klasice s GC511/521.

Při opravě jsem si opravdu užil, protože magnetofon dlouho stál a bylo nutné jej rozhýbat. Jako první šel na řadu motor, ovšem kvůli vymontování se musí rozebrat kyvný mechanizmus, který umožňuje pohyb motoru při volbě směru převíjení. Hlavní šrouby jsou totiž tímto mechanizmem zakryty. Také je třeba být opatrný při manipulaci s motorem, protože slouží zároveň jako napájecí transformátor a je na něm množství vodičů z tvrdého drátu a mohou se odlamovat. Po opětovném složení byl na řadě zbytek. U setrvačníku se musí namazat patní ložisko. Dále bylo nutné seřídit mezikolo zpětného přetáčení. Mezera je tam opravdu malá, je nutné ohnout správně dorazový plech, aby mezikolo nenaráželo v klidu ani na řemenici, či na levý unašeč. Také bylo nutné celý magnetofon vyčistit od oleje, protože mnoho lidí uznává názor, čím víc oleje, tím lépe. Výsledek je ovšem takový, že se rozstřikující olej dostane všude, gumy proluzují, lepí se prach a podobně. Dále bylo rozbité počítadlo, a jelikož jeho je jeho základna v B5 z litiny, nemohl jsem ho nahradit klasickým počítadlem z plastu, protože se tam nevešel. Takže rozebrat a složit z jiného, a kdo to někdy dělal, ví jaká je legrace dostávat zpátky pružinku nulování. Nakonec po celkovém seřízení náslovadala standardní výměna kondenzátorů a s tím spojené zpětné připájení ulomených vodičů od pájecích oček. Snažil jsem se opravdu o co nejméně pohybů, nicméně tyto tvrdé vodiče jsou slabší místo magnetofonu.

Nyní magnetofon plně funkční, a skvěle zapadá do mé sbírky.