Sonet Duo - ANP210

V.č.1310244
Rok výroby: 1959–1965
počet stop: 2
Rychlosti: 4,76 a 9,53 cm/s
Druh provozu: Mono
kmitočtový rozsah: 50 -10000 Hz
Maximální průmer cívek: 13 cm
Provoz ve svislé poloze: Ne
Hmotnost: 12 kg

Dvourychlostní kufříkový magnetofon TESLA „Sonet duo" je výsledkem několikaletých zkušeností jak z vývoje a konstrukce, tak i z výroby. Řada předností mu poskytuje hlavně tichý a klidný chod. Účinný brzdový mechanizmus zastaví pásek okamžitě a bez prokluzu i při rychlém převíjení. Počítadlo odvinutého pásku umožňuje snadné nalezení požadovaného záznamu. Ovládáni magnetofonu je opět šoupátkové, neboť se u předešlého typu výborně osvědčilo, je jednoznačné a znemožňuje chybnou obsluhu. Nevyžaduje údržbu, je spolehlivé a velmi trvanlivé.
Nové typy elektronek vylučuji mikrofoničnost přístroje a snižují jeho spotřebu. Úroveň záznamu je indikována elektronkovým ukazatelem, jehož výhodné umístění dovoluje jeho pohodlné sledování.
Zesilovač magnetofonu „Sonet duo" je čtyřstupňový a jeho koncová elektronka je při nahrávání zapojena jako zdroj mazacího a předmagnetizačnlho kmitočtu. Kombinovaná záznamová a snímací hlava je dokonale stíněna. Mazací hlava je ferritová.
Kufříkový magnetofon „Sonet duo" lze připojit jen na střídavou síť o napětí 110 V, 120 V, 150 V, 200 V, 220 V nebo 240 V.
Z výrobního závodu jsou všechny přístroje přepojeny na 220 V, je-li třeba připojit magnetofon na síť o jiném napětí než 220 V, nutno přepnout volič síťového napětí. Volič je přístupný po sejmuti spodního vlka.
Magnetofon „Sonet duo" je vybaven dvěma rychlostmi pásku a to 9,53 cm/s pro jakostní hudební záznamy a 4,76 cm/s pro záznam mluveného slova nebo hudební záznam v jakosti standardních gramofonových desek.
Rychlost pásku se volí tlačítkovým přepojovačem v levém předním rohu panelu. Stisknutím tlačítka s číslici 4 pohybuje se pásek (po uvedeni v chod) rychlosti 4,76 cm/s a po stisknuti tlačítka s číslici 9 se pohybuje rych­lostí 9,53 cm/s.
Rychlost pásku lze bez poškozeni přístroje přepínat kdykoliv je potřeba, tedy buď v klidu nebo i za chodu pásku.
Magnetofon TESLA „Sonet duo" má též počitadlo odvinutého pásku. Toto slouží ke snadnějšímu nalezení požadovaného záznamu,nechceme-li přehrávat celý pásek od začátku.
Pro věrnější reprodukci je vhodné připojit vnější reprosoustavy. Vhodné jsou např. bytové kombinace TESLA ARS 701, nebo ARS 751, event. jim odpovídající typy. Připojením reproduktorové kombinace se vestavěný reproduktor samočinně odpojí. Při reprodukci můžeme též používat regulátor tónové clony.

Elektronky: EF86, ECC83, ECL82, EM81, EZ80

Magnetofon prošel během výroby mnohými změnami. Například motor byl nahrazen novějším typem s kuličkovými ložisky, dále byla nahrazena kombinovaná hlava, byla odstraněna odbručovací cívka a především proběhlo mnoho drobných změn v zapojení. Z mechanických částí se postupně mění materiál dna a víka z plechu na polystyrenové, ozdobné mřížky z hliníkových na plastové, byl změněn materiál počítadla a řada dalších drobností.

Tento magnetofon jsem zakoupil na inzerát, je vzhledově v bezvadném stavu, kromě prasklého víka, plně funkční kromě vytahaného řemínku, který nejsem schopný objednat, a což je vidět i na videu.