Revue B2

Dostal se ke mně magnetofon B41, který byl určen na export do NSR pro dnes již zkrachovalý zásilkový obchod Quelle pod označením Revue B2. Na dlouhou dobu to byl poslední pokus o export našich magnetofonů do těchto zemí až do přelomu 80-90 let s modelem CM160, kdy už ale bylo skoro pozdě, protože již byl v té době beznadějně zastaralý. Kromě označení se již liší jenom přenášecím uchem, které není plastové ale z kůže. Typový štítek je klasicky označen B41 a ani po elektrické stránce jsem nenalezl žádný rozdíl. Jenom někdo nahradil půlstopou hlavu za jinou a to tvrzenou hlavou ANH210, čímž zdegradoval kvalitu půlstopého záznamu a snímání. Zajímavé je, že jsou veškeré šrouby zakápnuté stejnou barvou jako ve zbytku magnetofonu, mám tedy podezření na nějaký "servis". Nebudu ji měnit za původní a ač je Revue plně funkční, nebudu ho používat. Celkový stav není příliš výstavní, má za sebou pohnutý osud, pochází z kuřáckého a vlhkého prostředí, typuji nějakou "retro" výstavku nějaké zapadlé putiky po dlouhý čas. Tento nepěkný stav ale plně vyváží raritnost tohoto kousku, protože sotva ještě existuje druhý kus.