Nějaké rychlé povídání o rádích z vývalého SSSR.
Všechny tyto výrobky se vyznačují dobrou pevností a jednoduchosti konstrukce a zároveň mají dobrou citlivost a selektivitu.
Rádia vyráběná pro vnitřní trh Sovětského svazu mají nápis v ruštině, a výrobky určené pro export mají nápis v angličtině.
Na mnoha sovětských rádií můžeme vidět nápisy MPI (MashPriborIntorg) nebo TENTO, což nejsou názvy přístrojů, ale obchodní názvy dvou společností, které se zabývaly vývozem na mimosovětské trhy.
MPI (MashPriborIntorg) byla společnost pro export se sídlem v Moskvě, která  vyvážela různé technické výrobky (i součásti rádií) mezi lety 1950 a 1979. MPI logo lze obvykle nalézt na rádiích, jako například "Cosmos", nebo na jejich obalech.
TENTO (zkratka Technointorg) byl založen v roce 1979 pro export / import technického zboží a rádiopřijímačů, a my můžeme vidět toto logo na zadní straně mnoha rádií a jejich obalech.

V SSSR bylo mnoho rozhlasových továren, jedny z nejznámějších jsou uvedeny níže:

COSMOS, ORLJONOK a mini-rádia byly vyrobeny Sarapulském radiozávodu Ordžonikidze, zhruba 1000 km východně od Moskvy.
NEIVA rádia byly vyrobeny Kamensk-Uralsk Radiozávod, Rusko
SELENA a OKEAN rádia byly vyrobené v Minsk Radiozávodu (Bělorusko)
SELGA a RIGA byly vyrobeny v Rize (Lotyšsko): Radiozávod AS Popov, nebo Radiotechnika RT, nebo RRR (Riga Radio Rupnica).
SIGNAL a SONATA rádia byly vyrobeny Leningradském radiozávodě, S. Petersburg (Rusko).
SOKOL (RACEK) rádia byly vyrobeny v moskevském výrobním sdružení "TEMP", společnost stále existuje.
VEF - zkratka pro Valsts Elektrotechniska Fabrika (VEF, SPIDOLA) je velká společnost se sídlem v Rize (Lotyšsko)
VEGA je  jméno na mnoha sovětských rádiích, i na modelech jiných značek, jako jsou "VEF", "Selena", nebo jiní. Je to výrobce Berdsk (Sibiř) s názvem Berdsk radiozávod. Tam je to trochu ošemetné, protože nevím, zda je Berdsk přímo výrobce, či nějaké sdružení výrobců.